"Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal"

Tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanud töötajaid ja seetõttu viiakse projekti "Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal" raames läbi Lõuna-Eestis ja Virumaal elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanutele keele- ning arvutikoolitusi, et nad saaksid tööturul paremini hakkama ja oleksid valmis ka tulevikus end täiendama ja koolitama. Projekt suurendab inimeste motiveeritust õppida eriala või täiendada olemasolevaid kutseoskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem. Koolituste raames saab kaheksas Eesti maakonnas õppida inglise keelt (kõik maakonnad), eesti keelt (Ida-Virumaa, Valgamaa), läti keelt (Valgamaa) ja digipädevust (kõik maakonnad).

Projekti partnerid on Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja Ida Viru Kutsehariduskeskus.

Eelistatud on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud või teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid (näiteks 50 aastased ja vanemad inimesed, mitte-eestlased või emad kes lastega kodus). Hetkel statsionaarõppes osalevad inimesed koolitustel osaleda ei saa.

KOOLITUSED ON TASUTA!

Registreeri ennast koolitusele
Koolitused algavad jaanuaris 2018